Exogenous ERα Expression in the Mammary Epithelium Decreases Over Time and Does Not Contribute to p53-Deficient Mammary Tumor Formation in Mice

Lisette M. Cornelissen, Linda Henneman, Anne Paulien Drenth, Eva Schut, Roebi de Bruijn, Sjoerd Klarenbeek, Wilbert Zwart (Corresponding author), Jos Jonkers (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exogenous ERα Expression in the Mammary Epithelium Decreases Over Time and Does Not Contribute to p53-Deficient Mammary Tumor Formation in Mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen