Exogenous anandamide protects rat brain against acute neuronal injury in vivo

M. Stelt, van der, W.B. Veldhuis, G.W. Haaften, van, F. Fezza, T. Bisogno, P.R. Bär, G.A. Veldink, J.F.G. Vliegenthart, V. Di Marzo, K. Nicolaij

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    182 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Exogenous anandamide protects rat brain against acute neuronal injury in vivo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Neuroscience