Exit libris

H.K. Kuiken

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

  Samenvatting

  Als hoofdredacteur van het Journalof Engineering Mathematics worden mij nogal eens manuscripten toegestuurd vanuit landen die, laten we zeggen, op het terrein der wetenschapsbeoefening minder bevoorrecht zijn. Wat vele van die manuscripten gemeen hebben is de onvolkomenheid van hun referentielijsten. Behalve naar werk uit de eigen school, zo die al bestaat, wordt er niet of nauwelijks verwezen naar recente publicaties van anderen. En worden die anderen genoemd, dan gaat het meestal om werk dat al minstens een paar decennia oud is.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)5-7
  TijdschriftITW-Nieuws
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit