Existence region of the tonal residue II

R.J. Ritsma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  42 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1241
  TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1963

  Citeer dit