Existence of symmetric metaequilibria and their a-priori probability in metagames

Jiang Yan, A. Harten, van, L.L.M. van der Wegen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven, BETA
Aantal pagina's15
StatusGepubliceerd - 1997
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamBETA publicatie : working papers
Volume15
ISSN van geprinte versie1386-9213
NaamBETA publicatie : preprints
Volume20
ISSN van geprinte versie1386-9213

Citeer dit