Existence of general equilibria in infinite horizon economies with exhaustible resources : the continuous time case

J.H. Geldrop, van, C.A.A.M. Withagen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

32 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Existence of general equilibria in infinite horizon economies with exhaustible resources : the continuous time case'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie