Existence and exponential mixing of infinite white $\alpha$-stable systems with unbounded interactions

L. Xu, B. Zegarlinski

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

83 Downloads (Pure)

Samenvatting

We study an infinite white alpha-stable systems with unbounded interactions, and prove the existence of a solution by Galerkin approximation and an exponential mixing property by an alpha-stable version of gradient bounds.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's25
StatusGepubliceerd - 2011

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2011001
ISSN van geprinte versie1389-2355

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Existence and exponential mixing of infinite white $\alpha$-stable systems with unbounded interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit