Exergy analysis of an integrated fuel processor and fuel cell system

K.J. Ptasinski, E.R. Delsman, C.U. Uju, M.H.J.M. Croon, de, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Exergy analysis of an integrated fuel processor and fuel cell system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.