Exergy analysis as a tool for optimising the cement production process.

P.P.A.J. Schijndel, van, I.P. Biemond, I.L. Greeff, F.J.J.G. Janssen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings National Meeting South African Institute Chemical Engineers SAICHE 2000
Plaats van productieSecunda, South Africa
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit