Exciton diffusion and interfacial charge separation in semiconductor/antenna bilayers studied by FP-TRMC

J.E. Kroeze, T.J. Savenije, J.M. Warman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. Electrochem. Soc.
Plaats van productie, San Antonio, TX
Pagina's206-216
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit