Excitations in ferromagnetic quantum chains : an experimental study of the influence of solitons and spinwaves

A.M.C. Tinus

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

351 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • de Jonge, Wim, Promotor
  • Capel, H.W., Promotor, Externe Persoon
  • Kopinga, Klaas, Co-Promotor
Datum van toekenning4 feb. 1986
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit