Excitation transfer in collisions of Kr{4p 55p; 3D 3} with N 2 molecules

T.G. Aardema, N.A.A.J. van Asten, J.P.J. Driessen, E.J.D. Vredenbregt, H.C.W. Beijerinck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Excitation transfer in collisions of Kr{4p 55p; 3D 3} with N 2 molecules'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen