Excitation transfer in collisions of Kr{4p 55p; 3D 3} with N 2 molecules

T.G. Aardema, N.A.A.J. van Asten, J.P.J. Driessen, E.J.D. Vredenbregt, H.C.W. Beijerinck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Cross sections for the excitation of the ν1 = 0 and 1 vibrational levels of the electronically excited N 2(C,ν') product state have been measured, for collision energies in the range 85 ⩽ E(meV)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)377-386
Aantal pagina's10
TijdschriftChemical Physics
Volume202
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 1996

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Excitation transfer in collisions of Kr{4p 55p; 3D 3} with N 2 molecules'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit