Excitation allocation for generic identifiability of a single module in dynamic networks: A graphic approach

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of 21st IFAC World Congress
StatusGeaccepteerd/In druk - 2020

Citeer dit