Exchange processes in spirophosphoranes with a dioxaphosphorinane ring : a carbon-13 and proton NMR study

P.J.J.M. van Ool, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exchange processes in spirophosphoranes with a dioxaphosphorinane ring : a carbon-13 and proton NMR study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry