Excasafezone synthesizing expert based ‘on-the-fly’ safety risk heat maps

Léon Olde Scholtenhuis, Farid Vahdatikhaki, Sisi Zlatanova, Jakob Beetz, Pieter Pauwels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Excasafezone synthesizing expert based ‘on-the-fly’ safety risk heat maps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen