Examining the role of Rac1 in tumor angiogenesis and growth: a clinically relevant RNAi-mediated approach

P Vader, R van der Meel, M.H. Symons, M.H.A.M. Fens, E. Pieters, K.J. Wilschut, G. Storm, M. Jarzabek, W.M. Gallagher, R.M. Schiffelers, A.T. Byrne (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Examining the role of Rac1 in tumor angiogenesis and growth: a clinically relevant RNAi-mediated approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen