Examining the information economy : exploring the overlap between professional communication activities and information-management practices

K. St. Amant, J.M. Ulijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Examining the information economy : exploring the overlap between professional communication activities and information-management practices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen