Exact solution to a Lindley-type equation on a bounded support

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

66 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's9
StatusGepubliceerd - 2005

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2005032
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit