Exact distributions of multiple comparisons rank statistics

M.A. Wiel, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1081-1089
TijdschriftJournal of the American Statistical Association
Volume97
Nummer van het tijdschrift460
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit