Exact algorithms for NP-hard problems : A survey

G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

456 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exact algorithms for NP-hard problems : A survey'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science