Ex-ante process design intensification and cost benefits enabled by smart supported chemical and enzymatic catalysis

I. Dencic

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

897 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hessel, Volker, Promotor
  • Meuldijk, Jan, Promotor
  • de Croon, Mart, Co-Promotor
Datum van toekenning17 apr 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3578-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit