Evolutionary techniques in lattice sieving algorithms

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Evolutionary techniques in lattice sieving algorithms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen