Evolutionary development of CIM systems

P.J.M. Timmermans, P. Jordan, C. Valkenaers, A. Wijns, L. Bongaerts

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings CIMDEV Workshop, Turijn, 1994
Pagina's25-25
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit