Evolution strategies for optimizing rectangular cartograms

K. Buchin, B. Speckmann, S. Verdonschot

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evolution strategies for optimizing rectangular cartograms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen