Evolution of subsurface nanocavities in copper under argon bombardment and annealing

D.V. Kulikov, O. Kurnosikov, V.S. Kharlamov, Yu.V. Trushin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Evolution of subsurface nanocavities in copper under argon bombardment and annealing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie