Evolution of structure in electromagnetic suspensions

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Anderson, Patrick D., Promotor
  • Hütter, Markus, Co-Promotor
Datum van toekenning24 jun 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5046-3
StatusGepubliceerd - 24 jun 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit