Evolution of biologically inspired learning in artificial neural networks

Anil Yaman

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

99 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Pechenizkiy, Mykola, Promotor
  • Fletcher, George H.L., Promotor
  • Mocanu, Decebal C., Co-Promotor
Datum van toekenning19 nov 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4891-0
StatusGepubliceerd - 19 nov 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit