Evidence of the influence of reflections on the Zeff profile measurements in the Tore Supra tokamak and their mitigation

B. Schunke, G.T.A. Huysmans, P.R. Thomas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evidence of the influence of reflections on the Zeff profile measurements in the Tore Supra tokamak and their mitigation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen