Evidence of local pH changes during ethanol oxidation at Pt electrodes in alkaline media

Marta Costa Figueiredo (Corresponding author), Rosa M. Arán-Ais, Víctor Climent, Tanja Kallio, Juan M. Feliu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Evidence of local pH changes during ethanol oxidation at Pt electrodes in alkaline media'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen