Evidence for a chemical clock in oscillatory formation of UiO-66

M.G. Goesten, M.F. De Lange, A.I. Olivos-Suarez, A.V. Bavykina, P. Serra-Crespo, C. Krywka, F.M. Bickelhaupt, F. Kapteijn, Jorge Gascon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
55 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evidence for a chemical clock in oscillatory formation of UiO-66'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen