Everywhere irregularity of certain classes of random processes with stationary Gaussian increments

P.L. Davies

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Everywhere irregularity of certain classes of random processes with stationary Gaussian increments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen