Every ternary permutation constraint satisfaction problems parameterized above average has a kernel with a quadratic number of variables

G. Gutin, L.J.J. Iersel, van, M. Mnich, A. Yeo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Every ternary permutation constraint satisfaction problems parameterized above average has a kernel with a quadratic number of variables'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen