Event-triggered control systems under packet losses

V.S. Dolk, W.P.M.H. Heemels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

70 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Event-triggered control systems under packet losses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen