Event-triggered control for linear systems with performance and rate guarantees: an approximate dynamic programming approach

B. Asadi Khashooei

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

867 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Heemels, W.P.M.H. (Maurice), Promotor
  • Guerreiro Tomé Antunes, Duarte J., Co-Promotor
Datum van toekenning20 jun. 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4293-2
StatusGepubliceerd - 20 jun. 2017

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit