Event-related potential measures of information processing during general anesthesia

J.C. Hooff, van, N.A.M. Beer, de, C.H.M. Brunia, H.H.M. Korsten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

90 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)101-
TijdschriftPsychophysiology
Volume31
Nummer van het tijdschriftsuppl.
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit