Event-related desynchronization of the EEG and MEG reveals modality-specificity in the organization of anticipatory behavior

M.C.M. Bastiaansen, O. Romijn, K.B.E. Böcker, C.H.M. Brunia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S31-S31
Aantal pagina's1
TijdschriftPsychophysiology
Volume36
Nummer van het tijdschriftS1
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit

Bastiaansen, M. C. M., Romijn, O., Böcker, K. B. E., & Brunia, C. H. M. (1999). Event-related desynchronization of the EEG and MEG reveals modality-specificity in the organization of anticipatory behavior. Psychophysiology, 36(S1), S31-S31.