Evaporating pure, binary and ternary droplets: Thermal effects and axial symmetry breaking

C. Diddens, H. Tan, P. Lv, M. Versluis, J.G.M. Kuerten, X. Zhang, D. Lohse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

58 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaporating pure, binary and ternary droplets: Thermal effects and axial symmetry breaking'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen