Evalutation of retrofitting strategies for energy savings in Brazilian hotels

E. Cademartori, G. Mutani, D. Costola, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evalutation of retrofitting strategies for energy savings in Brazilian hotels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Social Sciences