Evaluation platform of platoon control algorithms in complex communication scenarios

S. Zhu, Dip Goswami, H. Li

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation platform of platoon control algorithms in complex communication scenarios'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen