Evaluation of traffic load models for fatigue verification of European road bridges

Johan Maljaars (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of traffic load models for fatigue verification of European road bridges'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen