Evaluation of the lower limb vasculature before free fibula flap transfer : a prospective blinded comparison between magnetic resonance angiography and digital subtraction angiography

S. Klein, K.P. Lienden, van, M. Veer, van 't, J.M. Smit, P.M.N. Werker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of the lower limb vasculature before free fibula flap transfer : a prospective blinded comparison between magnetic resonance angiography and digital subtraction angiography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen