Evaluation of the functional adaptation of femoral trabecular bone in Galago and Loris using micromechanical finite element models

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

106 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of the functional adaptation of femoral trabecular bone in Galago and Loris using micromechanical finite element models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen