Evaluation of the flame-ionization detector and the micro argon beta-ray detector

H.M. McNair, K.A.M.G. Cramers, A.I.M. Keulemans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)B-55-B-61
TijdschriftPreprints - American Chemical Society, Division of Petroleum Chemistry
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1 dec 1961

Citeer dit