Evaluation of pulsed power supply for producing non-thermal plasma by using positive pulsed streamer corona

K. Yan, E.J.M. Heesch, van, E.M. Veldhuizen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-7
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Advanced Oxidation Technologies
Volume4
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit