Evaluation of latent heat storage in mortars containing microencapsulated paraffin waxes – a selection of optimal composition and binders

S.S. Lucas (Corresponding author), J.L. Barroso de Aguiar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of latent heat storage in mortars containing microencapsulated paraffin waxes – a selection of optimal composition and binders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen