Evaluation of iron oxide nanoparticle micelles for Magnetic Particle Imaging (MPI) of thrombosis

L.W.E. Starmans, R.P.M. Moonen, E. Aussems-Custers, M.J.A.P. Daemen, G. J. Strijkers, K. Nicolay, H. Grüll

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  23 Citaten (Scopus)
  122 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of iron oxide nanoparticle micelles for Magnetic Particle Imaging (MPI) of thrombosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw en Biologie

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Chemische stoffen