Evaluation of Ion ProjectionUsing Heavy Ions Suitable for Resistless Patterning of Thin Magnetic Films

W.H. Bruenger, C. Dzionk, R. Berger, H. Grimm, A.H. Dietzel, F. Letzkus, R. Springer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelMNE 2001, Micro- and Nanoengineering
Plaats van productieFrance, Grenoble
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit