Evaluation of FDTD model for transient studies with complicated cable configurations

F. Barakou, H.M. Jeewantha de Silva, P.A.A.F. Wouters, E.F. Steennis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of FDTD model for transient studies with complicated cable configurations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen