Evaluation of experimental techniques for the determination of the shear strength of composite materials

L.E. Govaert, J.M.M. Kok, de, A.A.J.M. Peijs

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

152 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelInterfacial phenomena in composite materials '91 : proceedings of the second international conference, held 17-19 September 1991 in Leuven, Belgium
RedacteurenI. Verpoest, F.R. Jones
Plaats van productieOxford
UitgeverijButterworth-Heinemann
Pagina's263-264
ISBN van geprinte versie0-7506-0356-9
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit